איגוד סמל.JPG

הכרה של האיגוד המאמנים האישיים:​
הקורסים שמועברים במרכז הביננו עברו תהליך של בקרה ופיקוח ואושר על ידי איגוד המאמנים האישיים שמנוהל על ידי וועדה מקצועית של פסיכולוגים ומאמנים בכירים תחת בקרה רוחנית על החומר הנלמד על ידי רבנים של הוועדה.
 
אדות האיגוד המאמנים האישיים:
איגוד המאמנים האישיים- LCA משיק אמות מידה חדשות ומקצועיות לתחום האימון האישי. האיגוד פועל לתיחום האימון האישי ברמות וסטנדרטים גבוהים, תוך כדי פיתוח כלים מקצועיים ללימוד התחום והכשרת מאמנים חדשים. במסגרת פעילות האיגוד נערכים מחקרים שונים הכוללים פרקים בהבנת נפש האדם. המחקרים נערכים בשיתוף חברי האיגוד ואנשי מקצוע, דוקטורים פסיכולוגיים ומאמנים בכירים. הארגון מפקח על קורסים וסדנאות להכשרת מאמנים ומרצים שנערכים מטעם רשויות מקומיות ומתנ"סים שונים ברחבי הארץ, וכן על תכנים הנלמדים במכללות ובמוסדות להכשרת מאמנים.
על מנת להתקבל ולהיות חלק מהאיגוד המאמנים האישיים יש לעבור מסלול הכשרה אימונית מקצועית ובנוסף להתחייב לכללי האתיקה  של ה ICF - איגוד האימון הבינלאומי החלים במקצוע האימון האישי.