המאמר ועבדות מחקר עם איפון הפניות במשבר הקורונה- תעלה בימים הקרובים.