אנו מודים לך על רצונך לקחת חלק בעשיה!

תעזרו לנו לעזור ולהמשיך בקידום את מטרות העמותה להיות לכתף למתמודדי בריאות הנפש.

באם אתם מעברים תשלום עבור שירות/ סנדת הכשרה וכדו', נא לפרט בהערה את סיבת התשלום.

אשראי.png
בנק.png

פרטי חשבון:

בנק פאג"י – 52

סניף 185

מספר חשבון: 560448

שם בעלי החשבון: הביננו (ע"ר)