אנו מודים לך על רצונך לקחת חלק בעשיה!

באם אתם מעברים תשלום עבור שירות/ סנדה, נא לפרט בהערה את סיבת התשלום.

אשראי.png
בנק.png

פרטי חשבון:

בנק פאג"י – 52

סניף 185

מספר חשבון: 560448

שם בעלי החשבון: הביננו (ע"ר)