Acerca de

"ידעם"; מה היא?

אגף ידעם הוא פרויקט להנגשת מידע לעזרה עצמית לקהל הרחב הינה אחת המטרות ששמה לעצמה העמותה. לצורך כך, מפרסם הצוות המקצועי של העמותה, לצד אנשי מקצוע נוספים, מאמרי הדרכה והכוונה מקצועיים למגוון רחב של קשיים והתמודדויות נפשיות וחינוכיות. החומרים נגישים באתר "הביננו" ומתפרסמים מעת לעת בעיתונות החרדית. החומר המתפרסם מותאם לאורח החיים החרדי ולהתמודדויות השכיחות, פרי ניסיונם של הצוות המקצועי של העמותה.

WhatsApp Image 2022-04-25 at 14.59.17.jpeg

אנשים מקצוע? רוצים לקחת חלק בפרויקט?

בו נשנה ביחד את המצב ונשא את איכות החיים של אנשים מתמודדי נפש!

קיבלנו את הודעתכם ,תודה