240_F_204070587_qk4Luwp5SwU4IFEwu2HyhVFU

מהו אימון אישי?

אימון הוא תהליך המתמקד בהשגת יעדים. מטרתו להעצים תחומים שהמתאמן בוחר לעשות בהם שינוי. המאמן מאפשר למתאמן התבוננות חדשה במציאות הקיימת ע"י בדיקת התנהגויות אוטומטיות ודפוסים שאינם משרתים ומקדמים אותו ומונעים ממנו הצלחה בעתיד.

במהלך האימון, המאמן מסייע למתאמן לקחת אחריות מלאה על חייו, להתגבר על הרגלים, רגשות, פחדים ודפוסי חשיבה שליליים המגבילים את התפתחותו, תוך כדי ביצוע מטלות ותרגילים לקידום השינוי ולמימוש הפוטנציאל הטמון בו. הדבר נעשה ע"י שינוי הרגלי חשיבה, מתן תמיכה, זיהוי מטרות ותכנון השלבים להשגת היעדים וביצוע המשימות.

אימון אישי הוא כלי רב עצמה לקידום שינוי. הוא מהווה שיטה מעשית לסייע לאנשים לארגן את חייהם. האימון הוא תהליך המקנה מבנה, כישורים, מיומנויות, ותמיכה, ויוצר אסטרטגיות מפצות שעוזרות לתפקד בדרך יעילה יותר, ולהניע להתמדה במשימה.

ישנם הרבה סוגי אימון: אימון עסקי, אימון להעצמה רגשית, אימון לחרדות, אימון לבניית ביטחון עצמי וכדו'

אימון בשיטת קו אקטיבי היא שיטת אימון שבסיסה היא לחזק בס"ד את הצדדים החזקים של המתאמן ולדלות את כחות הנפש שיש למתאמן בתוך תוכו ולהסיר את המחסומים שמפריעים לו להתקדם, התהליך בנוי בד"כ מששת שלבים:

  1. זיהוי בעיה.

  2. ברור ערכים.

  3. קביעת מטרה. (יעד ביניים, יעד סופי.)

  4. זיהוי חסמים. (פזיים, רגשיים.)

  5. זיהוי משאבים.

  6. בניית תוכנית ומעקב להגעה למטרה.

-     בקרה אינדיבידואלית

זוהי הגישה הכללית, וכמובן שבאמתחתו של המאמן נמצא ארגז כלים גדול; כלי אימון וכלי טיפול כגון שפת מעצימה, שינוי חשיבה, כלי קידום, שאילות שאלות, ועוד.