תקנון ותנאי השירות:

  • העזרה הראשונה הנפשית במוקד השיבם אינה מהווה חוות דעת או עצה מקצועית, או תחליף להיוועצות ישירה עם איש מקצוע מתאים באשר לטיפול הנדרש.

  • השירות ניתנת ללא עלות.

  • הפונים רשאים לשמור על אנונימיות ולבחור את הפרטים שהם רוצים למסור.

  • על המוקדנים לשמור על האנונימיות שלהם ושל הפונה* והם לא ימסרו פרטים על עצמם או על מוקדנים אחרים, לרבות ימים ושעות עבודה.

  • פרטי הפונים והשיחות לא ישמרו וכן גם מספרי הטלפון של הפונים יהיו חסויים גם מהמוקדנים.

  • ביחד עם זאת יש לציין שמאגרי השיחות, ללא פרטים מזהים, משמשים לצרכי בקרה, מחקר וסטטיסטיקה, על מנת לייעל ולשפר את השירות ואת המענה המקצועי.

  • משך השיחה הוא עד 45 דקות – פעם אחת ביום. מסגרת הזמן נועדה לאפשר לנו לתת מענה לכמה שיותר פונים בכל משמרת, לצמצם הצפה רגשית או תלות בערוץ הסיוע.

  • בכל אמצעי התמיכה יש להתבטא בצורה תרבותית המכבדת את הזולת. אין להשתמש בביטויים פוגעניים.

  • שימו לב! למוקד "השיבם" פונים אנשים שזקוקים לעזרה ראשונה נפשית. מתחזים מונעים מאנשים במצוקה את האפשרות לקבל סיוע. אנו מתייחסים בחומרה רבה לניסיונות להטריד, לפגוע רגשית, לשקר, לרמות או להטעות את המוקדים. הטרדה באמצעות האינטרנט היא עבירה על החוק. למרות התקשורת האנונימית, יש לנו את הדרכים לאתר מתחזים באמצעות המשטרה.  אנו מבקשים מהפונים אלינו להימנע מהפרעות כגון אלו כדי לאפשר המשך פעילות תקינה של שירותי הסיוע.  אנו מבקשים להזהיר כי במידה ויהיה ניצול לרעה של השירותים אותם מפעילה עמותת הביננו אנו ננקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לאתר את העוברים על החוק.

  • (* למעט מקרים של פגיעה עצמית או באדם אחר, או פגיעה בקטין, כפי המחויב בחוק.)

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת ''הביננו'' המידע והייעוץ והמענה במוקד הטלפוני או באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי פורמלי פנים מול פנים. המוקד או העמותה אינו אחראי למהימנות המידע המתפרסם בו ולא יהיה אחראי לנזק כתוצאה מהסתמכות עליו.